Vedlikehold

Mantena AS er NSB-konsernets verkstedsselskap. Kjernevirksomheten er vedlikehold og verkstedtjenester til skinnegående kjøretøy i Norden.

Ma

Mantena AS

Mantena har vel 1.100 høyt kvalifiserte medarbeidere i Norge og i Sverige som sørger for vedlikehold og verkstedtjenester for skinnegående materiell.

Blant de største kundene i Norge er NSB Persontog, Flytoget og CargoNet.

Miljøbevissthet og energisparing er viktig for Mantena. Selskapet er miljøsertifisert.

Mantena har flere vedlikeholdsenheter i Norge og Sverige. I Norge drives disse av Mantena AS, mens de i Sverige drives av datterselskapet Mantena Sverige AB. 

Sammen med kundene utvikler Mantena gode vedlikeholdsløsninger ut fra produksjonsbehov og materiellets bruksverdi. 

Mantena utfører reparasjoner, modifikasjoner og vedlikehold av alle typer elektriske og mekaniske komponenter i ulike skinnegående kjøretøy. Moderne anlegg har fasiliteter og utstyr for fagmessig vedlikehold og effektiv logistikk.

Ved verkstedet på Grorud tilbys tradisjonelle verkstedstjenester for alle typer skinnegående kjøretøy - fra sandblåsing og lakkering til termisk sprøyting og hjuldreiing.

Ingen miljøskader

Tog er en klimavennlig transportmetode. Også vedlikeholdsleverandør Mantena satser tungt på miljøtiltak, og har som målsetting å ikke forårsake på det ytre miljø.

For Mantena er miljøbevissthet og energisparing i alle ledd et sentralt mål. Det er gjennomført en rekke tiltak – både innenfor energiøkonomisering, reduksjon i kjemikaliebruk og ikke minst miljøopplæring av ansatte.

Det er fortsatt store jernbanestrekninger som ikke er elektrifisert hvor det benyttes dieselmateriell. Mantena har høy kompetanse og noe av det beste utstyret som finnes for finjustering av dieselmotorer – både med hensyn til forbruk og utslipp.

Se også videopresentasjonen under.

Contact: