Vis relatert innhold

Årsresultat 2017: Trafikkvekst og et godt økonomisk resultat

Geir Isaksen. Foto: Mads Kristiansen

Nordmenn fortsetter å reise miljøvennlig med tog og buss. Transport- og mobilitetskonsernet NSB opplever passasjervekst, økt omsetning og et godt driftsresultat i 2017. Konsernet rigger seg både for konkurranse på jernbanen og på framtidas krav til sømløse dør til dør-reiser.

- Det er veldig hyggelig at så mange reiser miljøvennlig med tog og buss. Vi takker kundene våre for at de reiser med oss. NSB-konsernet fortsetter å jobbe for at buss og tog skal bli enda mer attraktivt, sier Geir Isaksen, konsernsjef i NSB-konsernet.

Antall togreiser i Norge økte med 6,3 prosent i 2017. Også Nettbuss opplever en vekst i antall bussreiser på 2,5 prosent. De fleste tog- og bussreisene er hverdagsreiser. Men også innenfor reiselivssatsingen opplever vi vekst. Flåmsbana blir stadig mer populært blant turister, og i 2017 ble det passasjerrekord med 990 000 reisende og 7 prosent vekst.

Fortsatt svak punktlighet for togpassasjerene

Våre kunder er avhengig av at togene går når de skal. Dessverre har togkundene i vinter opplevd svak punktlighet og mangelfull informasjon.

- Mange av våre kunder opplever at togene er forsinket eller innstilt. Dette er vi svært misfornøyd med. Våre kunder må kunne stole på at de kommer seg på jobb eller hjem for å hente barn i barnehagen i tide. Vi gjør selvsagt det vi kan for å forbedre både punktligheten og hvordan vi kommuniserer med kundene våre når det er driftsproblemer. Det som imidlertid er frustrerende er at hovedårsakene ikke ligger i vår egen virksomhet, men skyldes problemer med skinnegang, strømforsyning eller signalanlegg, sier Isaksen.

Gode økonomiske resultater

Det nye NSB-konsernet har fire forretningsområder: Buss (Nettbuss), persontog (NSB Persontog), godstog (CargoNet) og reiseliv. Driftsinntektene i 2017 ble på i underkant av 15 milliarder kroner, med et driftsresultat på 773 millioner kroner.

- Jeg er fornøyd med at vi leverer gode resultater i et år preget av store omstillinger. I 2017 var det viktig å forberede oss på konkurranseutsettingen av persontog, sier Geir Isaksen.

Satser på mobilitet
2. januar opprettet NSB-konsernet en ny organisasjonsenhet, Mobilitet og Strategi. Det er første gang i historien at NSB-konsernet har en egen enhet som skal jobbe med sømløse, digitaliserte kundereiser fra dør til dør.

- Transportsektoren endrer seg raskt, med digitalisering, elektrifisering, grønt skifte og selvkjørende transportmidler. Vi skal utvikle dør til dør-løsninger som gjør kollektivtrafikken mer attraktiv. Kundene vil ha smartere kjøp og mer helhetlige transportløsninger som tar deg fra der du er til dit du skal, sier Synne Homble, konserndirektør for Mobilitet og strategi i NSB-konsernet.

Krevende for godstog
CargoNet, som er Norges største operatør av godstog, sliter fortsatt med lønnsomheten.

-  Konkurransen med trailere på vei og innad i godstogbransjen er knallhard. Godstog er bra for trafikksikkerheten på norske veier og bra for miljøet. Vi har et godt samarbeid med myndighetene om rammevilkår for godstog, som i dag ikke er gode nok for å oppnå målet om å få mer gods på vei over på skinner. Det ønsker både vi og regjeringen å få til, sier Geir Isaksen.

Publisert: 13.02.2018, 10.33