Vis relatert innhold

Følger etiske retningslinjer

NSB er medlem av IEH, Initiativ for Etisk handel og selskapet leverte sin første rapport for året 2016.

Les rapporten

Medlemmer i Initiativ for etisk handel (IEH) har forpliktet seg til å bruke sin innflytelse til å øke oppslutningen om etisk handel.

Offentlig sektor er landets største kunde og forbruker. NSB kjøpte varer og tjenester for 7,5 milliarder kroner i 2016.

Medlemskap i IEH forplikter til konkret og målrettet forbedringsarbeid over tid.

– Som et stort statlig eid selskap er NSB-konsernet seg sitt samfunnsansvar bevisst. Vi har allerede klare etiske retningslinjer som forankrer vårt arbeid. I forlengelse av dette har vi også valgt å være medlem av Initiativ for etisk handel, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

Han understreker at dette betyr at NSB forplikter seg til å jobbe for handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Formålet er samarbeid for handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø.

For medlemmer i offentlig sektor betyr det at innkjøpsmakten skal brukes på en måte som fremmer ansvarlig handel og rettferdig konkurranse mellom leverandører, der samfunnsansvar er en viktig komponent på linje med pris, kvalitet, leveringssikkerhet, osv.

 

Publisert: 21.03.2017, 14.12