Vis relatert innhold

2. tertial 2018: Gode resultater i NSB-konsernet, men krevende situasjon for CargoNet

Geir Isaksen - Foto Knut Bry

NSB-konsernet leverer et tilfredsstillende driftsresultat på 609 millioner kroner etter årets åtte første måneder. I godsvirksomheten er resultatet minus 64 millioner kroner, en forverring på 32 millioner kroner fra samme periode i 2017.

- Resultatet for årets åtte første måneder er preget av stor vekst i antall reiser for persontog, stabil og god drift i buss og en fortsatt krevende situasjon i CargoNet, sier konsernsjef i NSB, Geir Isaksen.

3,4 millioner flere togreiser

Antall reiser med persontog har økt med 8 prosent i forhold til samme periode i fjor. I tall betyr det at det i løpet av årets første åtte måneder ble gjennomført 45,5 millioner reiser med NSBs tog i Norge. Dette er 3,4 millioner flere reiser enn samme periode i fjor.

- Det er hyggelig at stadig flere ønsker å reise med tog. Det gjør at det kan bli trangt på togene i rushtiden. Samtidig opplever vi redusert punktlighet, noe verken kundene eller vi er fornøyde med. Det er hovedårsaken til at kundetilfredsheten synker fra 76 til 71 i perioden, forklarer Isaksen.

Driftsresultatet for persontogvirksomheten er 473 millioner kroner, som er på samme nivå som tilsvarende periode i 2017. 

Nettbuss i rute

- Nettbuss viser god drift og opprettholder samtidig sin markedsandel i anbudsmarkedet. Eksempelvis undertegnet selskapet i sommer en avtale med Opplandstrafikk om busstrafikken i Gjøvik og vant alle de fire busskontraktene som var lagt ut på anbud i Telemark, sier Isaksen.

 Driftsresultatet for Nettbuss er 200 millioner kroner, som er på samme nivå som tilsvarende periode i 2017.

 Må øke lønnsomheten innenfor gods

Tapene i CargoNet gjør at selskapet må omstilles.

- Vi opplever hard konkurranse, ikke minst fra utenlandske lastebiler. CargoNet har derfor iverksatt en rekke løsninger for å bedre lønnsomheten. Færre avganger, en prisjustering og om lag 50 færre ansatte er hovedtiltakene, sier Geir Isaksen.

Les rapporten her:

 

Pressekontakt:

Kommunikasjonsdirektør i NSB-konsernet Elin Myrmel-Johansen, mobil: 934 80 538

Nøkkeltall

Millioner kroner

T2 2018

T2 2017

Driftsinntekter

10 502

9 841

Driftsresultat

609

639

Publisert: 28.09.2018, 12.47