Investor relations

NSB ønsker en åpen og forutsigbar kommunikasjon på finansområdet.
Her finner du finansielle rapporter, presentasjoner, rapporter fra Standard & Poor's og annen nøkkelinformasjon.

Børsmelding:

Kredittrating og analyser

 Standard & Poor’s
NSB AS 
Long-term ratingA -
Short-term ratingA-2
OutlookNegative
 Rating Opinion 5 May 2017

NSB har kansellert sin avtale med Moody’s Investors Service, og bedt Moody’s om å trekke tilbake ratingen av NSB og tilhørende gjeld.  Hvis Moody’s Investors Service fortsetter å rate NSB sine utestående obligasjoner vil denne ratingen kun være basert på tilgjengelig offentlig informasjon.

Lånefinansiering

Finansstrategi

Det er etablert en konsernbankfunksjon i morselskapet NSB AS, og NSB AS er utsteder av obligasjonslån og sertifikatlån i konsernet.  Langsiktige obligasjonslån tas opp under det etablerte EMTN programmet.

NSB AS har en ubenyttet 5-årig kommittert trekkrettighet på 2 000 millioner kroner som forfaller 20.04.2019.

NSB har som målsetning  å dekke 120 prosent av neste 12 måneders likviditetsbehov gjennom kontanter og kommiterte trekkrettigheter.

Utestående obligasjonslån under EMTN-programmet (NSB AS)

 Børs ISIN Beløp Forfall
 SIX Swiss Exchange CH0118882353 CHF 325 millioner 15.11.2017

Lånedokumentasjon

Kortsiktige lån (sertifikatlån) er ikke børsnotert. Obligasjonslån utstedt av NSB er basert på EMTN-dokumentasjon.

Norsk Tillitsmann/Nordic Trustee

Kortsiktige lån (sertifikater) i NSB AS er basert på felles lånedokumentasjon som Norsk Tillitsmann forvalter. Last ned dokumentasjon.

EMTN Programme

NSBs Euro Medium Term Note Programme er registrert på Luxembourg-børsen. Programmet gir mulighet for å utstede lån både i det internasjonale og i det norske obligasjonsmarkedet. Last ned dokumentasjon.

Kontakt:

Hans K. Draagen. Foto: Knut Bry

Hans K. Draagen

Finansdirektør
Terje Andersen

Terje Andersen

Assisterende finanssjef
Karin Bondesson

Karin Bondensson

Kapitalforvalter