Vis relatert innhold

Slik blir du leverandør til NSB-konsernet

Drammen stasjon. Foto: Jiri HavranDrammen stasjon. Foto: Jiri Havran

NSB skal benytte markedet optimalt, og det skal være reell konkurranse ved alle anskaffelser.

Som en følge av dette skal konkurranser kommuniseres skriftlig til markedet, uavhengig av det offentlige anskaffelsesregelverket og verdi.

Hvordan dette blir gjort avhenger blant annet av anskaffelsens størrelse og kompleksitet. 

For de enheter og selskap som er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser kunngjøres anskaffelser over EØS terskelverdi både i DOFFIN og i TED-basen, se http://www.doffin.no/ .

NSB-konsernets innkjøpsportal

NSB-konsernets innkjøpsportal er en webportal hvor potensielle tilbydere får tilgang til pågående konkurranser. Hele prosessen fra publisering til innlevering av besvarelse gjennomføres i portalen. 

Her finner du innkjøpsportalen.

Kvalifikasjonsordningen TransQ

Deler av NSB-konsernet benytter TransQ som kvalifikasjonsordning, og vil for de aktuelle konkurranser kreve at tilbyderne registrerer seg i ordningen.

TransQ er en felles kvalifikasjons­ordning og leverandørregister for den nordiske transportbransjen som er underlagt forsyningsforskriften.

Det foretas en årlig kunngjøring av ordningen, som er åpen for alle leverandører som ønsker å registrere seg for kvalifisering.

Mer informasjon finnes her:
http://www.achilles.com/no/Achilles-Norge/.

Publisert: 10.04.2013, 10.32