Vis relatert innhold

Slik blir du leverandør til NSB-konsernet

Drammen stasjon. Foto: Jiri HavranDrammen stasjon. Foto: Jiri Havran

NSB skal benytte markedet optimalt, og det skal være reell konkurranse ved alle anskaffelser.

Konkurranser kommuniseres skriftlig til markedet, uavhengig av det offentlige anskaffelsesregelverket og verdi. Hvordan dette blir gjort avhenger blant annet av anskaffelsens størrelse og kompleksitet. 

For de enheter og selskap som er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser kunngjøres anskaffelser over EØS terskelverdi både i DOFFIN og i TED-basen, se http://www.doffin.no/ . Enkelte anskaffelser skjer gjennom TransQ (kvalifikasjonsordning). 

NSB-konsernets innkjøpsportal er en webportal hvor potensielle tilbydere får tilgang til pågående offentlige konkurranser. Hele prosessen fra publisering av konkurranse til innlevering av besvarelse gjennomføres i innkjøpsportalen. Her finner du innkjøpsportalen.

Kvalifikasjonsordningen TransQ

TransQ er en felles kvalifikasjons­ordning og leverandørregister for den nordiske transportbransjen. Det foretas en årlig kunngjøring av ordningen i DOFFIN OG TED.
TransQ er åpen for leverandører som ønsker å registrere seg for kvalifisering.

Leverandører til vedlikehold av rullende materiell og renhold ombord på tog

NSB inviterer alle leverandører som er registrert for produktgruppe nedenfor i TransQ, til å søke om å bli en kvalifisert leverandør for NSB-konsernet.

  • Renholdstjenester      – kode 8.14.3
  • Vedlikehold      – kode 5.1.1 Vedlikehold av rullende materiell

Kvalifikasjonssgrunnlag finnes under «NSB-Trinn 2 kvalifisering»  på denne siden: http://www.achilles.com/nb/nettverk/212-countries/europe/europe/843-transq-norge

Alle søknader vil fortløpende bli evaluert og leverandører vil bli informert om de oppfyller NSBs supplerende krav, og dermed vil være kvalifisert for deltagelse i kommende konkurranser. Dette er en dynamisk ordning slik at alle nye leverandører i TransQ vil ha anledning til å søke om å bli kvalifisert til produktområdet. 

Det er en forutsetning at leverandørene er godkjent i TransQ for at kvalifiseringen skal være gyldig og for å kunne delta i konkurranser.

Mer informasjon finnes her: http://www.achilles.com/nb/nettverk/212-countries/europe/europe/843-transq-norge

 

 

Publisert: 10.04.2013, 10.32