Vis relatert innhold

Fra konkurransegrunnlag til kontrakt

NSB benytter en metodikk i sine anskaffelser som skal sikre «gjenbruk» fra konkurransegrunnlaget, via tilbud til kontrakt.

Tilbud som ikke følger kravene til format i konkurransegrunnlag kan risikere å bli avvist som ikke sammenlignbare tilbud.

konkurranse-illustrasjon

Evaluering av tilbud og tildeling av kontrakt

Evaluering av tilbud og tildeling av kontrakt skal skje på bakgrunn av krav og kriterier som er gitt i konkurransegrunnlaget.

Kontraktsinngåelse

  • Alle avtaler skal inngås skriftlig
    NSB-konsernet benytter egne standardkontrakter og bestillinger. For IKT- og entreprisekontrakter bruker vi imidlertid hhv Statens standardkontrakter og Norsk Standard for bygg og anlegg.
  • Fullmakter
    Alle avtaler som beløper seg til mer enn 200.000 kroner skal signeres av to personer med fullmakt til dette. Den ene skal være Innkjøpskoordinatoren for anskaffelsen. Den andre er den budsjettansvarlige, eller for større kontrakter administrerende direktør eller konsernsjefen.
  • Avtaler under 200.000 kroner signeres av én person med fullmakt til dette.