Vis relatert innhold

Anskaffelser i NSB-konsernet

Flirt-tog på Myrdal

NSB-konsernet skal være en profesjonell og krevende kunde.

Hva kjøper NSB-konsernet?

 • Investeringer
  Våre selskaper har store investeringsprogrammer på tog, gods og buss.
 • Drift
  Det kjøpes og varer og tjenester knyttet direkte til våre selskapers produksjon og varer og tjenester av administrativ karakter.

Strategisk viktig

Anskaffelsene er av stor strategisk betydning for konsernets måloppnåelse, resultat og konkurranseevne.

Leverandørene spiller en viktig rolle for produksjonen og verdiskapingen i våre selskaper. Vi stiller derfor høye krav til våre leverandører.

NSB-konsernet som kjøper

NSB-konsernet skal være profesjonell og krevende som kunde.

Dette betyr blant annet at vi skal opptre i samsvar med god forretningsskikk og sørge for likebehandling av leverandørene. Vi skal gjennomføre våre anskaffelser etter anerkjente faglige prinsipper, og vi skal henvende oss i markedet slik at vi får størst mulig konkurranse for kosteffektive leveranser.

NSB skal bidra til utvikling av marked og leverandører.

Hvem kjøper hva?

 • Konsernstab, Innkjøp
  Konsernstabens innkjøpsenhet er premissgiver og har det overordnete fagansvar for konsernets anskaffelsesaktivitet. Enheten har spisskompetanse innen strategisk anskaffelsesprosessledelse og anskaffelsesregelverket.

  Innkjøpsenheten har ansvar for planlegging, koordinering, gjennomføring og oppfølging av konsernovergripende anskaffelser.

Lover og forskrifter

NSB-konsernet består av en lang rekke selskaper med ulik organisasjonsmessig karakter og konkurransemessig eksponering. Dette har betydning for om det enkelte selskapet er underlagt det offentlige anskaffelsesregelverket.

Offentlighetsloven gjelder kun for NSB AS.

Publisert: 13.04.2013, 18.14