NSB-konsernet i 2017

NSB-konsernet står overfor nye utfordringer. Men også nye muligheter. Vi skal levere enda bedre, både for kunder og miljø. Det vil merkes.

min: 0,max: 3000,2010: 379,2011: 312,2012: 1166,2013: 1821,2014: 2001,2015: 2814,2016: 1740
Fakta:

Resultatutvikling (mill kr.)

2010:379 mill kr
2011:312 mill kr
2012:1.166 mill kr
2013:1.821 mill kr
2014:2.001 mill kr
2015:2 814 mill kr
2016:1 740 mill kr