Vis relatert innhold

Zebastian Pointdexter, fagarbeider i Mantena

Zebastian PointdexterZebastian Pointdexter, fagarbeider i Mantena

Han er fremtiden for Mantena, sier sjefen. Det er et press Zebastian Pointdexter synes er helt greit å leve med.

20-åringen er fagarbeider elektro ved Mantena i Lodalen. Etter to års læretid er han nå fast ansatt.

Men det var helt tilfeldig at han havnet i togvedlikehold.

– Det var en kompis som maste om at jeg måtte søke meg læreplass i Mantena, forteller Zebastian. Han hadde ikke noe forhold til jernbanen i forkant, men var klar på at han ikke ville bli huselektriker da han tok el-energi på videregående skole. Å trekke kabler rundt var litt for ensformig.

Han søkte om plass i Mantena under utplassering på skolen, men havnet da i stedet i Jernbaneverket, som signalmontør. Da tiden var inne for å velge læreplass, ble han imidlertid overtalt til igjen å prøve Mantena.

– Her har jeg vært siden, og har ikke angret et sekund, sier han.

– Det er utrolig moro her. Jeg får drive på med veldig mye forskjellig. Ikke bare elektroarbeid, men jeg lærer også litt mekaniske ting, forteller han.

Han betegner seg som «modder», som utfører endringer på tog, når komponenter skal oppgraderes eller byttes ut. Svingtavler på Gjøvikbanens 69-sett, jordinger på flytog og varmebatterier skiftes. Nå skal han delta i montasje av ERTMS-utstyr på togsett.

– Jeg får jobbe med alle togtypene og har en variert arbeidsdag. Jeg trives virkelig veldig godt i denne avdelingen, sier han fornøyd.

Det er kanskje derfor sjefen, Tore Olaisen, ikke sparer på rosen.

– Zebastian er en mann for fremtiden, fastslår han. Det lar ikke 20-åringen seg skremme av.

– Jeg liker å ha litt press på meg. Det gir meg lyst til å løfte kompetansen min ytterligere, så det er bare positivt, smiler han.

Hvor er han så om ti år?

– Jeg er vel forhåpentligvis fortsatt her i Mantena. Selv om jeg har en liten flamme for selv å bli elektrolærer, konkluderer Zebastian.

Publisert: 08.06.2015, 10.51